Τύποι chip τηλεκαρτών


G.P.T 01

G.P.T 02

GEMPLUS 01

GEMPLUS 02

GEMPLUS 03

ORGA 01

ORGA 02

ORGA 03

ORGA 04

SCHLUMBERGER 01

SCHLUMBERGER 02

SCHLUMBERGER 03

SCHLUMBERGER 04

INTRACOM

ENVIRONMENT 01

ENVIRONMENT 02

ENVIRONMENT 03

ENVIRONMENT 04

SIEMENS

NAMAKO 01